Kontakt oss

Helge Frøland - kasserar

helge.froland@haugnett.no

95 77 99 97

Styret 2023Nils Erik Eide  - leiar

nils.erik@haugnett.no

98 28 68 72

Mangor Bårdsen - nestleiar

mangor.baardsen@hotmail.com

90 83 87 04

Hjørdis Torstveit - skrivar

h-tortv@online.no 

45 66 24 73

Mari Aalmo - konsertkontakt/styremedlem

mariaalmo@hotmail.com

97 79 45 55

Kontaktinformasjon til KORe'

Organisasjonsnummer: 918615040

Kontonummer: 3240 06 73887

Lasse Jarmer

lasse@jarmer.no

48 20 65 99

Dirigent

Book oss her