Om oss

Haugesund Sparebank sponsar KORe´Vindafjord

Om oss


Velkommen til KORe' Vindafjord si heimeside.


Initiativtakar Nils Erik Eide fekk med seg kulturleiar Eva Kalstveit og kulturkonsulent Berit Hetland på lag, og koret blei stifta 3. oktober 2007.

 

Ideen kom etter at kommunane Ølen og Vindafjord blei slått saman januar 2006. Då blei to relativt små kommunar slått saman til ein storkommune, og det var då viktig å skapa positiv blest om den nye kommunen - difor namnet KORe' Vindafjord, for å setja den nye kommunen på kartet. Hensikten var å «sveise» medarbeidarane saman på tvers, samt å skape eit godt «ansikt» ut og setja «Nye Vindafjord» på kartet. Me har medlemmer frå ulike sektorar og har som hensikt å skapa god stemning og samhald på tvers av einingane.


Lasse Jarmer blei tilsett som dirigent og arrangerer det meste som blir framført av koret.Me har sidan starten hatt mange oppdrag, og synest sjølve me er blitt betre og betre.

 

Logoen er laga av Nils Erik Eide.


I 2017 feira koret 10 år, og då hadde me to jubileumskonsertar, her er ein artikkel frå Grannar om dette:


Opptak av nye medlemmer


Som hovudregel skal medlemmene av koret vera tilsette i Vindafjord kommune. Opptak av nye medlemmer skal kun skje ved oppstart av ny sesong (januar). Dersom det ikkje melder seg kommunalt tilsette, og koret har behov for å fylle opp dei enkelte stemmene, opnar KORe’ Vindafjord opp for andre medlemmer som ikkje jobbar i kommunen. Opptaket skje på følgjande måte (både kommunalt tilsett og andre):


  • Søknad vert sendt til styret, der ein skriv om erfaring frå tidligare kor eller song, kva stemme ein har og andre relevante opplysningar
  • Styret behandlar søknaden saman med dirigent
  • Styret sender svar med informasjon til søkjar
  • Nytt medlem vert presentert på øving med «namn og nummer» og ønskt velkommen som nytt medlem


Totalt er me rundt 30 dyktige personar i koret. På denne heimesida kan du lesa meir om oss og ikkje minst

ta kontakt dersom du ønskjer våre tenestar.


Her er oppstartsplakaten som blei sendt ut til alle tilsette i 2007: