Forside

Haugesund Sparebank sponsar KORe´Vindafjord

Forside

 

Velkommen til KORe' Vindafjord si heimeside. Me er eit kor som stort sett består av tilsette i Vindafjord kommune.

Me har medlemmer frå ulike sektorar og har som hensikt å skapa god stemning og samhald på tvers av einingane.

Totalt er me rundt 30 dyktige personar i koret. På denne heimesida kan du lesa meir om oss og ikkje minst

ta kontakt dersom du ønskjer våre tenestar.